توضیحات کامل :

پاورپوینت پیاده سازی مدارهای منطق فازی در 27 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

مقدمه

پیاده سازی دیجیتالی مدارهای منطق فازی Digital Implementation of Fuzzy Logic Circuits

پیاده سازی آنالوگ مدارهای منطق فازی Analog Implementation of Fuzzy Logic Circuits

پیاده سازی تركیبی دیجیتال / آنالوگ سیستم های فازی Mixed Digital /Analog Implementation of Fuzzy Systems

استراتژی اتوماتیك CAD برای طراحی مدارهای منطق فازی CAD Automation for fuzzy Logic circuits design

پیاده سازی شبكه های عصبی سیستم های فازی Neural Networks Implementing Fuzzy systems

 

بخشی از متن

مقدمه

پیشرفت های اخیر در تئوری منطق فازی الگوریتم هایی را بر مبنای قانون در قلمرو گسترده ای از كاربردها فراهم كرده است . یافته های بسیاری در طی 10 سال گذشته طرح و معرفی شده است . كنترل فازی می تواند عملكرد خوبی را در مدت زمان كوتاهی در انواع كاربردهای جهانی معرفی و ثابت كند .

بیشتر سازندگان پردازنده محیط های نرم افزاری برای توسعه و شبیه سازی كاربردهای فازی روی میكرو كنترلرهای سازگار تهیه كرده اند .

از این كنترلرها می توان كنترلر نوع ممدانی را نام برد . او در قلمرو كاربردی تئوری فازی را برای سیستم های تكنیكی نیز گسترش داد . در حالیكه بیشتر دانشمندان كاربردهای این منطق را محدود به قلمروی غیر تكنیكی می دانستند .  علاوه براین كنترلر می توان كنترلر نوع سوگنو را نام برد كه بر اساس متدی بود كه سوگنو و تاكاگی با هم ارائه دادند .