توضیحات کامل :

پاورپوینت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در 49 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

تعریف سنجش

تاثیر سنجش بر آموزش و یادگیری

استاندارهای آموزشی

طبقه بندی هدفهای یادگیری

حوزه شناختی

تفکر انتقادی

طبقه بندی حوزه عاطفی

طبقه بندی حوزه روانی- حرکتی

طبقه بندی انواع یادگیری بر اساس ابعاد الگوهای یادگیری

طبقه بندی تازه حوزه شناختی

بعد دانش

بعد فرایند شناختی

دسته بندی روش های سنجش با توجه به ویژگی های مورد اندازه گیری

دسته بندی روش های سنجش با توجه به ملاک های مورد استفاده

دسته بندی روش های سنجش با توجه به زمان اجرا و هدف استفاده

دسته بندی روش های سنجش با توجه به چگونگی تهیه آن ها

دسته بندی روش های سنجش با توجه به نوع سوال

تهیه طرح سنجش یادگیری(جدول مشخصات)

سنجش یادگیری به کمک آزمون صحیح-غلط

قواعد تهیه سوال های صحیح- غلط

موارد استفاده آزمون های صحیح- غلط

سنجش یادگیری به کمک آزمون جور کردنی

قواعد تهیه سوال های جور کردنی

موارد استفاده آزمونهای جور کردنی

سنجش یادگیری به کمک آزمون چند گزینه ای

قواعد تهیه سوال های چند گزینه ای

موارد استفاده آزمون های چند گزینه ای

سنجش یادگیری به کمک آزمون تشریحی

قواعد تهیه سوال های تشریحی

قواعد تصحیح پاسخ های سوال های تشریحی

روش نمره گذاری در آزمون های تشریحی

موارد استفاده آزمونهای تشریحی

سنجش یادگیری به کمک آزمون کوته پاسخ

قواعد تهیه سوال های کوته پاسخ

قواعد تهیه سوالهای کوته پاسخ ویژه مسائل عددی

موارد استفاده از آزمونهای کوته پاسخ

 

قسمتی از متن

تعریف سنجش: یکی از جنبه های مهم جریان آموزش و یادگیری است که در بردارنده فعالیت های گسترده ای است. هدف آن ارزشیابی از فعالیت ها و نتایج یادگیری دانشجویان و هدایت یادگیری و عملکردهای آنان است.

 

توضیحات

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع " ارزشیابی پیشرفت تحصیلی "  می باشد که در حجم 49  اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان به عنوان ارائه کلاسی (سمینار و کنفرانس کلاسی) مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت گردیده است و قالب آن را نیز به دلخواه می توان تغییر داد.