توضیحات کامل :

پاورپوینت بررسی ارزشيابی آموزشی در 99 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

تعریف ارزشيابي

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

اندازه گيري

شرايط اندازه گيري

مراحل اساسي اندازه گيري

آزمودن و سنجش

مقياس ها

كار گروهي

طراحي آزمون

عينيت و قوه تميز

انواع آزمون ها- دسته بندي ها

آزمون هاي گسترده پاسخ

آزمون هاي كوتاه پاسخ

آزمون هاي بسته پاسخ يا عيني

آزمون هاي گسترده و محدود پاسخ- مزايا

آزمون هاي گسترده و محدود پاسخ- معايب

آزمون هاي محدود پاسخ- نوشتن و تصحيح

آزمون هاي كوتاه پاسخ- مزايا و معايب

آزمون هاي كوتاه پاسخ- نوشتن و تصحيح

آزمون هاي بسته پاسخ- انواع

آزمون هاي بسته پاسخ- مزايا و معايب

سوال هاي صحيح - غلط:  نوشتن

سوال هاي چند گزينه اي:  نوشتن

نكاتي در انتخاب سوال هاي آزمون

روايي - مشخصات ظاهري

روايي - مشخصات محتوايي- هماهنگي

روايي - مشخصات محتوايي موانع ارزشيابي

روايي مشخصات محتوايي – يادگيري

اجراي امتحان كتبي – گروهي

مدل رفتار مصححان- آزمون هاي تشريحي

نكاتي درباره تصحيح اوراق

استفاده معلمان از آزمون ها

استفاده مديران از آزمون ها

تجزيه و تحليل نتايج امتحان

تجزيه و تحليل سوال ها

تجزيه و تحليل سوال ها- آزمون هاي كوتاه پاسخ وعيني

تجزيه و تحليل سوال ها- سطح دشواري

تفسير سطح دشواري

تجزيه و تحليل سوال ها- قوه تميز

ضعف هاي عمومي آزمون هاي كتبي

بازده هاي يادگيري غيرقابل سنجش توسط آزمون هاي كتبي

 

قسمتی از متن

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي: سنجش عملكرد يادگيرندگان و مقايسه نتايج حاصل با هدف هاي آموزشي از پيش تعيين شده ، به منظور تصميم گيري درباره اين كه آيا فعاليت هاي آموزشي معلم و كوشش هاي يادگيري دانش آموزان يا دانشجويان به نتايج مطلوب انجاميده اند و به چه ميزاني.

 

توضیحات

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع " ارزشيابي آموزشي"  می باشد که در حجم 99  اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان به عنوان ارائه کلاسی (سمینار و کنفرانس کلاسی) مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت گردیده است و قالب آن را نیز به دلخواه می توان تغییر داد.