توضیحات کامل :

پاورپوینت میکروب شناسی سیستم ادراری در 84 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

عوامل تداخل كننده در کشت ادرار

جمع آوری نمونه ادرار برای انجام کشت میکروبی

معیار های نپذیرفتن نمونه ها ی ادرار

نحوه انجام کشت ادرار

عوامل بیماریزای احتمالی در ادرار

تعیین تعداد باکتری

تهیه گسترش و رنگ آمیزی باکتری

ساخت رنگ متیلن بلو

رنگ آمیزی متیلن بلو:

ساخت رنگ گرم

روش رنگ آمیزی گرم

اشکال مختلف باکتری

محیط های کشت مورد نیاز برای کشت ادرار

کنترل کیفی EMB

کنترل کیفی مک کانکی آگار

محیط های افتراقی جهت شناسایی باسیل های گرم منفی

کنترل کیفی محیط      TSI 

کنترل کیفی محیط اوره

ساخت معرف آلفانفتول

کنترل کیفی MR-VP

کنترل کیفی SIM

ساخت محلول کواکس یا ارلیخ

کنترل کیفی سیمون سیترات

پیگیری کشت ادرار با توجه به تعداد کلونی 

در صورت رشد چند نوع کلونی رعایت نکات زیر ضروری است

ارتباط آنالیز میکروسکوپی رسوب ادرار و کشت ادرار 

مواردی که باکتری در ادرار نیست ولی گلبول سفید وجود دارد

تشخیص افتراقی کوکسی های گرم مثبت

جدول تشخیص افتراقی استرپ ها  

استاف و میکروکوک

ساخت معرف اکسیداز

تشخیص افتراقی سه جنس مهم استافیلوکوک

جدول آنتی بیوتیکها

دیسک های آنتی بیوتیکی مورد استفاده در انواع نمونه ها بر حسب نوع باکتری

آزمایشات حساسیت ضد میکروبی(آنتی بیوگرام)

 

قسمتی از متن

عوامل بیماری زای احتمالی در ادرار:

الف-باکتری های گرم منفی : اشریشیاکولی،کلبسیلا، آنتروباکترها، پروتئوس، سودوموناسها، سالمونلاپاراتایفی و نایسریا گونوره.
ب- باکتریهای گرم مثبت: انتروکوکوس، استاف اپیدرمیدیس، استاف ساپروفیتیکوس، استاف ارئوس و استرپتوکوکهای همولیتیک.

 

توضیحات

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع " میکروب شناسی سیستم ادراری"  می باشد که در حجم 84  اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان به عنوان ارائه کلاسی (سمینار و کنفرانس کلاسی) مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت گردیده است و قالب آن را نیز به دلخواه می توان تغییر داد.