توضیحات کامل :

بررسی روند طراحی صندلی تحریر مخصوص دانشگاه آزاد، درس روند طراحی محصول در 109 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docفهرست مطالب :


مرحله اول : انتخاب موضوع

تفسیر مشکل

اثبات امکان تحقیق وتحقق هر یک از موضوعات

- تدوین جدول زمان بندی

مرحله دوم : تجزیه و تحلیل مشکل

آنالیز نیاز

گرد آوری اطلاعات

- سلسله مراتب نیاز ها ی انسانی

- پالایش تخصصی ونقد وضع موجود

- تدوین دستورالعمل طراحی

- آنالیز رابطه اجتماعی

- گرد آوری اطلاعات و نقد وضع موجود

- پروسه استفاده

-پروسه بعد از استفاده

- شناسایی گروههای معین در ارتباط با محصول

- نوع ارتباط گروههای معین

- شناخت استفاده کنندگان

- وندلیزم

- پالایش تخصصی و نقد وضع موجود

تدوین دستورالعمل طراحی

- ارائه ایده

آنالیز رابطه محیطی

گرد آوری اطلاعات

- پالایش تخصصی و نقد وضع موجود

- تدوین دستورالعمل طراحی

- آنالیز توسعه تاریخی

- گرد اوری اطلاعات

- آنالیز بازار

- تجارت مبلمان در ایران

- مشکلات صادرلت مبلمان ایران

- پالایش تخصصی ونقد وضع موجود

- تدوین دستورالعمل طراحی

- آنالیز فنی و جسمی

- گرد آوری اطلاعات

- رابطه جسمی

- اندام سنجی جوانان

- نشستگاه

- صندلی ارگونومیک

- توسیه طراحی صندلی از طرف انجمن عوامل انسانی

- ویژگیهای صندلی از نظر کارشناسان

- پالایش تخصصی و نقد وضع موجود

تدوین دستورالعمل طراحی

- ارائه ایده

- آنالیز ساختار

-گرد آوری اطلاعات

- ارائه ایده

آنالیزرابطه استتیک و سمبلیک

1زیبایی چیست

- زیبایی شناسی چیست

- استتیک در طراحی صنعتی

- بررسی ارزشهای استتیک در عناصر گشتالت

فرم

- رویه

- متریال

- رنگ

- عملکرد ساختاری رنگ

- عملکرد ارگونومیک رنگ

پالایش تخصصی و نقد وضع موجود

- تدوین دستورالعمل طراحی

- ارائه ایده

آنالیز سیستماتیک

- گرد آوری اطلاعات و نقد وضع موجود

- روابط عملی

- پالایش تخصصی ونقد وضع موجود

- تدوین دستورالعمل طراحی

- آنالیز استاندارد

- گرد آوری اطلاعات

- استانداردهای کلاس درس

- استاندارد محصولات فولاد استنلس استیل

- استاندارد پیچ و مهره و واشر

- استاندارد میخ پرچ ها

- استاندارد

آنالیز مواد و روش ساخت

-گرد آوری اطلاعات و نقد وضع موجود

- انواع 86

- پلی پرو پیلن

- استنلس استیل

- آلومینیوم

- آنالیز مونتاژ

- گرد آوری اطلاعات و نقد وضع موجود

آنالیز بسته بندی

- گرد آوری اطلاعات و نقد وضع موجود

تدوین دستورالعمل طراحی

- آنالیز حمی ونقل و انبارداری

- تدوین دستورالعمل طراحی

- آنالیز فروش وخدمات پس از فروش

جمع بندی مرحله دوم

لیست خواسته ها و انتظارات

مرحله سوم : حل های مشکل

مرحله چهارم : ارزیابی

منابع