توضیحات کامل :

مقاله بررسی نقش خانواده در بزهکاری کودکان و نوجوانان در 14 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc


فهرست مطالب


-         مقدمه

-         تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل کودکان و نوجوانان بزهکار

-         میزان شیوع بزهکاری

-         عوامل خانوادگی مؤثر در بزهکاری کودکان و نوجوانان

-         پیشنهادهایی برای پیشگیری از بزهكاری كودكان و نوجوانان

-         نتیجه گیری

-         منابع و مآخذ