توضیحات کامل :

پروژه متره برآورد - منزل مسکونی 220 متر به همراه اتوکد 13 پلن