توضیحات کامل :

سمینار : انواع شیر های صنعتی و کاربرد آنها در 87 صفحهpdf

شامل انواع شیر/انواع شیر صنعتی /محرک های شیر /انواع شیر های کنترل و... میباشد  همراه با عکس و توضیحات ک بر روی عکس میباشد